کاتێک تۆ بە کارە مەزنەکانی خودا ئاشنا ببیت

"کاتێک تۆ بە کارە مەزنەکانی خودا ئاشنا ببیت، کاتێک لە ژیری و شکۆمەندی و هێزی ئەو تێبگەیت، کاتێک بەهای سازی و قەشەنگیی یاساکانی بزانیت، دەی سا بێگومان، ئا ئەمانە هەمووی پێکڕا شێوەیەکی زۆر شادیهێنن و پەسەندی پەرستنی خودای پایەبەرزن، ئەو خودایەی کە بۆ ئەو هیچ کات نەزانی و زانین لە تای یەک تەرازوودا نییە." 

«فڕانسیس کۆڵنز»
پەرتووکی: «زووبانەکەی خودا»

#ئاستانە_Astana

2/14/2024 8:58:44 PM