کاتی پێشانگە نزیک بووەتەوە و ئاستانەش ئامادەکاری دەکات

کاتی پێشانگە نزیک بووەتەوە و ئاستانەش ئامادەکاری دەکات.

ڕۆژانی پێشانگە چاوەڕوانتانین ...
شوێنی ئاستانە لە پێشانگە : H18

#پێشانگەی_ھەولێر 
#ئاستانە_Astanat

4/16/2024 9:11:13 PM