درباره ما

آستانه یک سیر فکری مستقل است، در راستای بنیاد نهادن یک گفتمان فکری معاصر قدم برمی دارد. و دین را به عنوان بدیل عام به تصویر می کشد. با تربیت نوه ای روشنفکر و فعال تحت روشنایی نص موثق و تفسیر عقلی صحیح، مشکلات و گمان های معرفتیِ تحت سلطه الحاد و ادیان مختلف و مکاتب فکری را حل می کند.
وجود آستانه در راستای تلاش برای نمایان کردن یک جهت فکری معاصر، پاسخ به شبهات و عقده های فکری و ایمانیِ تحتِ سلطه ی الحاد و ادیان مختلف، بدور از واکنش، توسعه ی اندیشه ی انتقادی، مناقشه ی موضوعی،صیانت از منهج و تازه گری در اسلوب دعوت.
اعضای آستانه نخبگانی از محققان و علمای دین در زمینه ی پاسخ به شبهات و عُقده های فکری و تنگناهای معرفتی اقلیم کردستان هستند. که دارای سابقه ی علمی و شخصیت های برجسته ی حیطه های مختلف دعوت هستند.
از اهدافمان:
 تبدیل شدن به چتری برای تمام انرژی و خامه و فعالیت فکری جوانان، که در عرصه توسعه افکار و پژوهش دینی و مقارنه ادیان و مسئله ی الحاد و مشکلات شبهات عقیده ای فعالیت می کنند، بدون توجه به مبنا و اساس حزبی و تفرقه گروه و جهات و دسته.
راهنمایی و ارشاد جوانان توانمند برای زدودن و از بین بردن تمامی این عبار و عُقَدی که بر جهات مختلف مربوط به خداشناسی و متافیزیک وجود دارند، از زیست شناسی و فیزیولوژی (Physiology) یا کاراندام‌شناسی و مکاتب فلسفی و ادیان مختلف تا اینکه به مذاهب مختلف درون عقیده ی اسلامی می رسد.
بنیاد نهادن موسوعه ای مختلف الانواع  فکری، که منبع اول و اصلی باشد هم برای شناخت مبانی اصلی و هم برای پاسخ به انتقاد و شبهات مختلف مربوط به اسلام.
تربیت و تعلیم محقق و اندیشمندی نو، و اهمیت دادن به اسلوب جدید دعوت و تغییر دادن اسلوب گفتمان کلاسیک و قدیمی علمای دین به اسلوب جدید دعوت.
ایجاد فضای آرام علمی، برای گفتوگو و تحقیق موضوعی، با مکانیزم و شیوه های متفاوت از قبیل دیدار و کنفرانس و مباحثه و مناقشه.
تازه گری در روشنفکری دینی در جامعه و دور انداختن سلطه تمامی تراث و فرهنگ جامعه و ملت شکست خورده ای که از قدیم الایام با مبانی اصلی اختلاط پیدا کرده اند.