آن‌چه جنسیت‌گرایان از ما می‌خواهند!

آنچه را که مشاهده می‌کنید مراسم ازدواج شهردار مکزیکی با یک تمساح است! لباس سفید را بر تن تمساح کرده و برایش مراسم عروسی می‌گیرند!

انحرافات فعلی بشریت و بەویژە انحرافات جنسی؛ هر روز به شیوەای نفرت‌انگیزتر و دورتر از عقل و فهم و پلیدتر از پلیدی‌های قبلی خودش را نشان می‌دهد. در مقابل قوانین و گروه‌هایی از جوامع و سازمان‌ها نیز پیوستە به این مشغول‌اند تا این انحرافات غیراخلاقی و غیرانسانی را غیرعادی جلوه ندهند بلکە به‌عنوان عقاید و تمایلات شخصی به تصویر بکشند، که نقش آن‌ها از این منحرفین خطرناک‌تر است و راه را برای انحرافات هموارتر می‌کند.

به منظور جلوگیری از این انحرافات، بایستی رهبریت خدایی و‌ پیام حقیقی او‌ تبدیل به آن راهی شود که فرد بر اساس آن زندگی و رفتار کند، زیرا در فقدان چنین راهنمایی، نفس و خواسته و میل منحرف‌کننده‌ی آدمی؛ وی را به راهی می‌کشاند که تمایل ازدواج با سگ، الاغ، درخت، کیف، تمساح و یا هر چیز دیگری که به ذهنت خطور می‌کند را تبدیل بە رویدادی ممکن کند.

https://youtu.be/5li-RR_xY_c

#آستانە_Astana 
Join:
t.me/astanaorganization

7/23/2023 4:33:55 PM

دسته بندی ویدئو