یک زن یهودی از زمانی‌ صحبت می‌کند که حماس در خانه‌اش بود!

یک زن یهودی از زمانی‌ صحبت می‌کند که حماس در خانه‌اش بود!

#آستانە_Astana 
ʲᵒᶦⁿ↷
t.me/astanaorganization

10/11/2023 7:20:24 PM

دسته بندی ویدئو