ایدئولوژی نسل‌کشی و محو یک ملت از روی نقشه

اگر به تاریخ غرب دقت کنید، می‌بینید که بسیاری از سران کشورهایشان به نسل‌کشی و پاک‌سازی اقوام، قبایل، مذاهب و نژادها اعتقاد داشته‌اند.
می‌بینید این آمریکایی که الان به ما حقوق بشر می‌فروشد و از هم‌زیستی و دموکراسی حرف می‌زند، با ژنوساید هندی‌های سرخ‌پوست تأسیس شد و قومی را از تاریخ محو کرد! یا اگر باورهای هیتلر را بررسی کنید، می‌بینید که او فقط آلمانی‌ها را شایستۀ زندگی می‌دانست.

اکنون هم وقتی به سخنان سران قدرت‌های بزرگ گوش می‌دهی، می‌شنوی که در زمان جنگ تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای می‌کنند و به کشور مقابل می‌گویند که نقشۀ کشورتان را از روی زمین پاک خواهیم کرد!

درگذشته و حال نیز، غرب معتقد به نابودی ملت‌ها، اقوام و نژادها بوده است! هنوز هم در برخی کشورهای آفریقایی و شرق آسیا همین کار را انجام می‌دهند!
این ایدئولوژی کثیف و غیرانسانی انگیزه‌هایی در پشت آن نهان است، مانند چندین متون توراتی که به نابودی عمالقه اشاره می‌کند، یا نظریۀ فرگشت که بقای قوی و پاک‌سازی ضعیفان را از تاریخ بشریت مشروع می‌کند، همان‌طور که هیتلر انجام داد!

بنابراین می‌توان گفت که ایدئولوژی پاک‌سازی نژادی، اعتقاد ریشه‌دار غرب است و از ادیان و ایدئولوژی‌های دست‌کاری‌شدهٔ آن‌ها سرچشمه می‌گیرد.
اکنون نیز نتانیاهو متن دست‌کاری‌شدهٔ تورات را اجرا می‌کند و همین اعتقادات را دارد.

اما اینجا یک سؤال مطرح می‌شود: 
آیا مردم غزه، شبیه هندی‌های سرخ‌پوست خواهند شد؟

11/13/2023 8:33:47 PM

دسته بندی نوشته