دزد صاحب‌خانه را گرفت!

آنچه می‌بینیم، یکی از اسنادی است که در سال ۱۹۳۳ تحت إشغال بریتانیا به یهودیان داده شد تا به‌عنوان پناهنده توسط دولت فلسطین پذیرفته شوند.

این سند توسط اداره‌ی مهاجرت فلسطین و به نمایندگی از دولت فلسطین صادر شده که به آن‌ها حق اقامت به‌عنوان پناهنده را می‌دهد.

اکنون با گذشت نزدیک به ۹۰ سال از این سند، این مهاجران با وجود کشتار ساکنان اصلی‌اش، یک قطعه زمین را برای مالکان  اصلی مشروع نمی‌‌دانند.

t.me/astanaorganization

11/27/2023 7:32:30 PM

دسته بندی نوشته