وکیل بین‌المللی اسرائیل، مشتری اپستین از آب درآمد!

در یک رسوایی جدید و بزرگ، وکیل بین‌المللی اسرائیل مشتری دائمی اپستین و جزیره‌اش از آب درآمد.
پس از طرح شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دادگاه بین‌المللی لاهه به دلیل نسل‌کشی در غزه، اسرائیل تصمیم گرفت تیمی قوی برای دفاع از خود در دادگاه آماده کند.

خود نتانیاهو آلن درشویتس، استاد حقوق هاروارد، وکیل بین‌المللی و مدافع سرسخت اسرائیل را انتخاب کرد، اما این شادی دیری نپایید و مدت کوتاهی پس از انتصاب وی، رسوایی پرونده‌های اپستین منتشر شد که نام او نیز به‌عنوان یکی از مشتریان دائمی از جملهٔ آن‌ها بود.

طبق شهادت یکی از قربانیان، آلن درشویتس او را بیش از ۶ بار از اپستین برای رابطهٔ جنسی معامله کرده که در آن زمان تنها ۱۶ سال سن داشته و مشتری دائمی اپستین بوده است.

به‌قول‌معروف، دل به دل راه دارد؛ اسرائیلِ کودک‌کش نیز وصلهٔ جور خود را برای نمایندگی‌اش پیدا کرده است.

منبع: 
https://www.alaraby.com/news/%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%8A?amp=1

1/10/2024 10:11:14 PM

دسته بندی نوشته