ملحد نمی‌تواند از حقوق و کرامت زن صحبت کند!

«ملحد عاجزترین فرد برای بحث درباره‌ی کرامت زن در اسلام است، زیرا دیدگاه جهانی او زن را صرفاً ابزاری می‌بیند که با فعالیت‌های شیمیایی مغز حرکت می‌کند نه با اراده‌ی آزاد؛ همچنین زن در نزد او هیچ تفاوتی با حیوانی ندارد که از حیوانات دیگر جنگل جدا شده است و نیز تفاوتی بین کفتار و موش و زنان قائل نیست، همه‌ی آن‌ها به دلیل تصادفی بودن بیولوژی، گروگان به دنیا آمدند؛ همه‌ی آن‌ها بی‌ارزش هستند».

- دکتر سامی عامری
منبع: کتاب (زنان بین الحاد، اسلام و مسیحیت)، ص ۱۴۹-۱۵۰

1/24/2024 10:37:50 PM

دسته بندی نوشته