بیش از ۸۰ درصد کودکانی که توسط سازمان‌های خدمات اجتماعی از خانواده‌ی خود جدا می‌شوند، مجرم از آب در می‌آیند!

قانون سوشیال سوئدی (خدمات اجتماعی)، جنجال زیادی بر پا کرد و مسلمانان سوئد که بزرگترین قربانیان آن هستند، به شدت با این قانون و سازمان‌های اجتماعی که فرزندانشان را با ادعای محافظت در برابر خشونت و جنایت از خانواده‌هایشان می‌گیرند‌ و به خانواده‌های دیگری می‌دهند، مخالفت کردند. چندین ویدئوی دردناک در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد خدمات اجتماعی سوئد به زور کودکان را با ادعای تربیت سالم از خانواده‌هایشان می‌گیرند، اگرچه بسیاری از خانواده‌های مسلمان سوئد این موضوع را در رسانه‌ها اعلام کردند که فرزندان آن‌ها پس از ربوده شدن توسط سازمان خدمات اجتماعی به مصرف الکل و مواد مخدر روی آورده‌اند، اما حکومت سوئد از شنیدن ملاحظات و درخواست‌های آن‌ها خودداری کرد.

این اواخر یک گزارش سوئدی پس از جزئی‌نگری به آمار نشان داد جوانان و کودکانی که توسط سازمان خدمات اجتماعی سوئد ربوده و در اختیار خانواده‌ها یا نهادهای دیگر قرار گرفته‌اند، بیشترشان مجرم از آب در آمده‌اند. به عنوان مثال، از هر ۱۰ کودکی که تحت حضانت اجباری هستند، ۸ کودک مرتکب جنایت می‌شوند، یعنی حکومت از این کار نتیجه‌ی عکس گرفته است.

از ۲۴۰ نفری که تحت نظارت نهادها هستند، ۲۰۱ نفر از آن‌ها یعنی ۸۴٪ بعداً شروع به ارتکاب جرم کردند، و ۶۷٪ بیش از یک بار مرتکب جرم شده‌اند که بیشتر آن‌ها به تجاوز جنسی و مواد مخدر، ۳۱ نفر نیز به سرقت و ۸ نفر به قتل و اقدام به قتل متهم شدند.

کودکانی که در این گزارش آمارشان اعلام شده است و در کودکی نیز توسط سوشیال ربوده شده‌اند، بیش از ۸۰۰ جنایت را مرتکب شده‌اند. این امر نیز نشان‌دهنده‌ی ناکامی سوشیال سوئد است که به بهانه‌ی محافظت از فرزندان، آن‌ها را از تربیت والدین خود دور می‌سازند تا با جهانی پر از جرم و جنایت مواجه شوند.
   
  منبع:
https://www.tv4.se/article/2QqABAzXLqtWGmyUY2vvPv/8-of-10-lvu-child-hamnar-easily

1/24/2024 10:39:30 PM

دسته بندی نوشته