انسان بدون هویت

«طبیعتاً انسانِ بدون هویت نمی‌تواند نوآوری کند، زیرا انسان تا زمانی‌که از دیدگاه خودش و نه از دیدگاه دیگران به دنیا نگاه نکند، نوآوری نمی‌کند».

- عبدالوهاب مسیری

1/24/2024 10:42:22 PM

دسته بندی نوشته