تلاش‌هایی که برای یافتن علم امروزی در قرآن یا اثبات حقیقت قرآن توسط علم جدید صورت گرفته، اساساً اشتباه است

«به‌طور کلی، تلاش‌هایی که برای یافتن علم امروزی در قرآن یا اثبات حقیقت قرآن توسط علم جدید صورت گرفته، اساساً اشتباه است؛ زیرا از یک آشفتگی ایدئولوژیک ناشی از علم‌گرایی‌های مختلف رنج می‌برند و اندیشه‌های قرآنی را برچیده و آن‌ها را خارج از چارچوب قرار می‌دهند، تا بدین وسیله نظریات علمی را در قرآن بگنجانند».

- مظفر اقبال

1/31/2024 11:13:30 PM

دسته بندی نوشته