مسلمانان هندوستان هفته‌ی گذشته دوباره مورد هجوم هندو‌های نژادپرست قرار گرفتند!

پس از اینکه در آوریل سال ۲۰۲۲، به‌طور رسمی در اکثر عبادتگاه‌های هندوستان، اعلان‌های ضد اسلامی منتشر شد، و حتی بعضی از بزرگان هندویسم آشکارا نیز می‌گفتند: «شما (هندی‌ها) قدرت خرید موبایل‌های هوشمند و گران‌قیمت را دارید، اما توان خرید شمشیری برای قتل مسلمانان ندارید»!

هفته‌ی گذشته بازهم مسلمانان هندوستان شاهد هجوم هندوهای تندرو بودند.
همچنین از اوایل سال ۲۰۲۲ چندین مسجد تخریب شدند. این هفته نیز به طور رسمی مسجد «بابریان» تبدیل به عبادتگاه‌ هندوها شد و مراسم بت‌پرستی‌شان از تلویزیون سراسری هندوستان به صورت زنده پخش شد. همه‌ی این‌ها به منظور تحقیر مسلمانان بود، زیرا تاریخچه‌ی این مسجد به قرن ۱۶ برمی‌گشت.

این درحالی‌ست که جهان و انجمن‌های حقوق بشر در مقابل تمامی این تهاجمات سکوت کرده‌اند.

منبع:
https://aje.io/600m1e

2/10/2024 9:57:07 PM

دسته بندی نوشته