ترازوی دیوان بین‌المللی دادگستری!

اوکراین:
- روسیه‌ی متحد باید فوراً عملیات نظامی خود را که از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ بر علیه اوکراین آغاز کرده بود، متوقف کند.

- دادگاه به شدت نگران است که استفاده از زور توسط ارتش روسیه مشکلات بسیار جدی را در حقوق بین‌المللی ایجاد کند.

غزه:
- اسرائیل باید اقدامات لازم را در محدوده‌ی اختیارات خود برای جلوگیری و مجازات علیە تحریک علنی از نسل‌کشی فلسطینیان انجام دهد.

- اسرائیل موظف است گزارشی را در مورد اقدامات موقت لازم ظرف یک ماه به دادگاه ارائه دهد.

«ژوان دونوگو»
رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری

2/11/2024 10:56:05 PM

دسته بندی نوشته