ما به زنانی نیاز داریم که فقط مادر باشند!

اگر مادرانِ با ایمان زمان بیشتری در خانه‌هایشان بمانند، جامعه شکل دیگری به خود می‌گیرد. زنان برای ما مهم‌ترین نیاز هستند، ما به زنانی نیاز داریم که فقط مادر باشند!

برگرفته از کتاب: «اعترافات یک کهنه‌فمینیست»
نویسنده: ام خالد

2/11/2024 11:06:44 PM

دسته بندی نوشته