کشتن مومنان یک عمل اخلاقی است!

آتئیست‌ها اغلب در مناظره‌ها به این نکته اشاره می‌کنند که مذهبی‌ها همیشه به فکر کشتن هستند، اگر فرصت پیدا کنند همه را می‌کشند بجز مذهبی‌ها! اما وقتی به کتاب‌هایشان نگاه می‌کنی، یا به مصاحبه‌های خصوصی‌شان نگاه می‌کنی، از روی سخنانشان به چهره‌ی واقعی‌شان پی می‌بری!

سام هریس، یکی از چهار آتئیست مدرن نیز به این موضوع اشاره می‌کند! هریس می‌گوید: «برخی باورها بسیار خطرناک هستند، بنابراین کشتن و نابود کردن آن‌ها اخلاقی است.

منابع:
Jewish Ethics as Dialogue
Using Spiritual Language to Re-Imagine a Better World. Moses L. Pava. P 118.

3/12/2024 3:56:24 PM

دسته بندی نوشته