فرانسوی‌ها باز هم خدای خود را خوردند!

پیش از اسلام، اعراب باستان بخشی از بت‌های خود را از خرما می‌ساختند که هرگاه گرسنه می‌شدند و چیزی برای خوردن نداشتند، خدایانی که پرستش می‌کردند را می‌خوردند.

اکنون در عصر مدرن و دموکراسی، غرب مجموعه‌ای از بت‌ها را ساخته است که به محض اینکه گرسنه شوند، بت‌های دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و خزعبلاتی از این دسته را می‌خورند.

فرانسه که به‌عنوان مادر دموکراسی شناخته شده است و ادعای آزادی می‌کند و آزادی را به عنوان یکی از بت‌های خود اعلام می‌کند، اکنون بازیکنان خود را از روزه گرفتن منع می‌کند.

فدراسیون فوتبال فرانسه از مربی تیم جوانان فرانسه خواسته است تا هر بازیکنی را که روزه بگیرد را از تیم حذف کند. به‌عنوان اولین واکنش نیز «محمد دیاوارا»، بازیکن لیون، درخواست آن‌ها مبنی بر پرهیز از روزه را نپذیرفت، بنابراین او از تیم جوانان فرانسه حذف شد.

https://arab.sahafahh.net/sh/19528471

4/6/2024 5:04:34 AM

دسته بندی نوشته