وقتی اپیدمی‌ اسلام‌هراسی به ذهن کسی خطور می‌کند

وقتی اپیدمی‌ اسلام‌هراسی به ذهن کسی خطور می‌کند

مسلمان غیرنظامی بی‌آزار را تروریست و صهیونیست‌ کودک‌کش مسلح‌ را ناز می‌بیند!

#آستانە_Astana 
ʲᵒᶦⁿ↷
t.me/astanaorganization

4/6/2024 5:17:32 AM

دسته بندی نوشته