یکی از محبوبترین مناظر ماه مبارک رمضان

«یکی از محبوبترین مناظر ماه مبارک رمضان، دیدن خیابان‌هایی است که قبل از غروب خورشید تقریباً خالی از عابران پیاده هستند، سپس ناگهان در عرض یک ساعت یا کمتر دوباره شلوغ می‌شوند. میلیون‌ها نفر داوطلبانه به یک فرمان الهی پایبند هستند که شدیداً آزادی‌هایشان را محدود می‌کند، حتی در نوشیدن آب، و هیچ دلیلی جز اشتیاق به بهشت خداوند و ترس از عذاب او ندارد».

- نویسنده: محمد محمود عبدالبارئ

4/16/2024 7:44:18 PM

دسته بندی نوشته