یکی از اصول قانون اساسی ایالات متحده‌ این است که یک ملحد نباید هیچ منصب مطلقی داشته باشد

"یکی از اصول قانون اساسی ایالات متحده‌ این است که یک ملحد نباید هیچ منصب مطلقی داشته باشد، زیرا کسی که وجود خدا را انکار می‌کند هیچ ضمانت و ارزشی برای پیام‌ها و وعده‌هایی که می‌دهد ندارد!"

- هیثم طلعت
برگرفته از کتاب: «چگونه دعوت می‌دهید؟»

4/16/2024 7:51:40 PM

دسته بندی نوشته