بزرگ‌ترین جنگ امروز

بزرگ‌ترین نبرد مؤمن در روزگار‌ امروزی، رهایی از سبک زندگی تحمیل شده توسط غرب و همچنین پاکسازی معانی، مفاهیم و نگرش‌هایی است که بە دلیل این سبک زندگی نابود و تحریف شدە است؛ معانی موفقیت، آزادی، اراده، خوشبختی و... .

شیخ سعید نورسی می‌گفت: عصر، عصرِ نجات ایمان است. من هم می‌گویم: عصرِ نجات اسلام از تمام أشکال دروغینی است که مخالفان اسلام برای اسلام ساخته و ترویج می‌کنند، اسلامی که به این نوع زندگی معاصر مشروعیت می‌بخشد، یا در بهترین حالت سکوت می‌کند و با آن مقابله نمی‌کند!

از این‌رو اکنون وقت آن است که با صدای بلند بگوییم: یا اسلام، یا جهالت و نادانی!
وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمین.

• دکتر یحیی اسماعیل

4/30/2024 1:26:15 AM

دسته بندی نوشته