خداوند شما را به‌خاطر اعمالتان بازخواست خواهد کرد، نه به‌خاطر نتایج

خداوند شما را به‌خاطر اعمالتان بازخواست خواهد کرد نه به‌خاطر نتایج، مانند نجات امت؛ و این امر به شما آرامش‌خاطری می‌بخشد که مطمئن می‌شوید شما در برابر تلاش‌های خود پاسخگو خواهید بود، نه در برابر آنچه که در واقعیت اتفاق می‌افتد.

بله، باید بازنگری بر خودمان داشته باشیم که چرا نتایجی که انتظار آن را داشتیم محقق نشد، و آیا در یافتن و اصلاح کاستی‌ها سهل‌انگار بودیم؟ اما درعین‌حال باید به این نیز فکر کنید که موفقیتِ شما در گرو تغییر واقعیت نیست، بلکه هنگامی‌که از پیامبر خدا (ﷺ) پیروی می‌کنید، قدم‌به‌قدم دنبال شما خواهد آمد.

د. ایاد قنیبی
برگرفته از کتاب: بشارت‌ها

5/19/2024 8:17:01 PM

دسته بندی نوشته