"اسلام مانع لذت‌بردن از حلال‌ نمی‌شود، و ادعای حمایت از عدم تلاش و کوشش هم نمی‌کند ..

«اسلام مانع لذت‌بردن از حلال‌ نمی‌شود، و ادعای حمایت از عدم تلاش و کوشش هم نمی‌کند، اما نمی‌خواهد درون فرد مسلمان در برابر زیبایی و ثروت مغلوب شود، و شُکوه خود را در مقابل یک زندگی کوتاه‌مدت از دست بدهد».

برگرفته از کتاب: «الخلق العظيم»
نویسنده: «صالح احمد شامی»

 

5/19/2024 8:23:56 PM

دسته بندی نوشته