کتابخانه

یاران، ستارگان آسمان أمت


نویسنده:   نهاد جلال حبیب‌الله

چاپ:  ----


عنوان کتاب: یاران، ستارگان آسمان أمت
نویسنده: نهاد جلال حبیب‌الله
ترجمه: مؤسسە‌ی آستانه

کتابی که پيش روی شماست، خلاصه‌ای آماده‌شده به‌عنوان منهجی ويژه برای مرحله‌ی اول آگاهی‌يافتن از زندگی صحابه رضی‌الله‌عنهم می‌باشد، اين نوشته نيز فهمی ابتدايی به کسانی می‌بخشد که برای آگاهی‌يافتن از زندگی صحابه‌ی گرانقدر گام چندانی نگذاشته‌‌اند تا از اينجا توجه خود را به ديگر منابع مربوط به اين موضوع جلب کنند.

شايد در نزد بسياری از افراد اين ديدگاه وجود داشته باشد: آيا لازم است تا اين سطح به زندگی صحابه رضی‌الله‌عنهم اهميت بدهيم درحالی‌که قرآن و حديث را در دسترس داريم و زندگی آن‌ها نيز فقط لذت‌بردن از مطالعه و آگاهی‌يافتن از زندگی چندين شخصيت است؟

اما هنگامی‌که در نصوص قرآن و حديث درباره‌ی صحابه رضی‌الله‌عنهم به تفکر می‌پردازيد، آن‌گاه اهميت اين موضوع برايت مشخص می‌شود، وقتی‌که در تاريخ آگاهی پيدا می‌کنيد، آن‌گاه درمی‌يابيد که حمله به صحابه رضی‌الله‌عنهم و عدم حفظ منزلتی که شايسته‌ی خودشان باشد، شبهاتی ايجاد می‌کند که بيشتر اوقات به درجه‌ی شک‌وترديد در نصوص مبارک قرآن و حديث نيز می‌رسد. آن‌گاه وصف زيبای محبوبمان (ﷺ) را درمی‌یابيم که صحابه رضی‌الله‌عنهم را به ستارگان تشبيه می‌کند و آنان را نيز به حافظ آسمان توصيف می‌کند، هرگاه ستارگان در آسمان افول کردند، آن لحظه‌ای فرامی‌رسد که قرار است بيايد، هرگاه صحابه رضی‌الله‌عنهم نيز در ميان أمت باقی نماندند، آن تهديد و هشداری تحقق می‌يابد که رو بسوی أمت است.

ابتدای نوشته‌مان را با تعريفی مختصر درباره‌ی صحابه آغاز نموده‌ايم، بعداً به‌جای اينکه زندگی تک‌تک صحابه را بيان کنيم، به چند عنوان عمومی بسنده کرده‌ايم، مانند ارتباط صحابه رضی‌الله‌عنهم با:
«پروردگارشان، رسول‌خدا (ﷺ)، در ميان خودشان، با غيرمسلمانان، علم و صحابه، زنان صحابی، جوانان صحابی، فتنه‌ی ميان صحابه ...» تا از چندين چشم‌انداز چند خط عمومی را درباره‌ی زندگی‌شان برجسته نمائيم.