ناحیه دروغ گفتن در مغز

یک گروه محقق در دانشکده (Virginia Tech Carilion Research Institute) کشف کردند که در هنگام دروغ گفتن ناحیه ای از مغز انسان فعال می شود که به آن  (dorsolateral prefrontal cortex) گفته می شود ، و این ناحیه در پیشانی سر قرار دارد.

این اکتشاف علمی در سال 2014میلادی با کمک گرفتن از تکنولوژی معاصر بدست آمد، در حالی که خداوند متعال این حقیقت علمی را 1400 سال قبل بحث کرده است، وقتی که می فرماید :(كلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ 15 نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ  16)  (العلق : 15-16). نه ! اگر بازنیاید پیشانی اش را خواهیم کشید (به سوی دوزخ) * پیشانی دروغ گوی گناهکار.
خداوند متعال در این آیه به این موضوع اشاره می کند که پیشانی سر ناحیه ای است که مربوط به دروغ گفتن است ، و این همان حقیقت علمی است که دانشمندان امروزه به آن دست یافته اند.

9/20/2020 11:02:59 AM

دسته بندی نوشته ی کوتاه

1