ایا صوفیه، دومین فتح


کلبه ای که از کلیسا به مسجد تبدیل شد

بعد از 86 سال انتظار، امروز ایاصوفیه از بلندگوها، اذان رحمت را به گوش جهانیان فرمود.
ایاصوفیه یک مسجد تاریخی مسلمانان است که در بخش اروپای شهر استانبول واقع است.
تاریخ ساخت آن به 532میلادی برمی گردد که در آن زمان یک کلیسای ارتدوکسی بود و سلطان محمد فاتح در دوران فتح شهر استانبول با ثروتدولت عثمانی آن را از رومی ها خریداری می کند، و آن را به عنوان مسجد معرفی می کند، زیرا هنگامی که مسلمانان وارد شهر شدند، هیج مسجدی در آن جا وجود نداشت تا در آن نماز جماعت انجام دهند. از سال 537میلادی تا آواخر دولت عثمانی و خصوصا تا سال 1934میلادی مسجد بوده است.
از آن سال به بعد، با یک حکم ویژه از جانب "کمال آتاتورک" به یک موزه خانه ی دینی_فرهنگی تغییر یافت، از آن به بعد نه اذانی در آن گفته شد و نه به صورت رسمی در آن نماز(نماز جماعت و جمعه) خوانده شد.

برای اولین بار در سال 2014میلادی جمعیت جوانان آنادول درخواست کردند که دوباره به مسجد تبدیل شود و در مدت کوتاهی 15میلیون امضا را جمع آوری کردند، ولی در آن وقت درخواست قبول نشد و با پاسخ محکمی روبه رو شد.
ارتفاع این مسجد 100 متر است، و گنبد آن نیز به ارتفاع 50 متر بنا نهاده شده است. 
امروز بعد از این همه نشست پارلمان ترکیه، با اکثریت آراء و با درخواست ویژه ی "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور این کشور، باری دیگر به عنوان مسجد معرفی شد، و همین امروز اذان مبارک به گوش جهانیان خوانده شد.

این قرار ترکیه کلیسای ارتدوکسی روسیه و یونان را بیزار کرده است، و آن را یک کار اشغال گرانه قلمداد کردند. همزمان، همین امروز اردوغان به جهان مسیحیت و خصوصا کلیسای ارتودکسی گفت: برای ورودتان به داخل ایاصوفیه، هنگامی که به بازدید آن آمدید، هیچ پولی را از شما نمی گیریم.
دولت ترکیه در هفته ی گذشته، تمامی مدارک قانونی را ارائه داد که بیانگر آن هستند که ایاصوفیه مُلک مسلمانان است و با پول دولت اسلامی عثمانی خریداری شده اشت.

نوشته ی: پیرو محمد

7/25/2020 11:12:44 PM

دسته بندی نوشته ی کوتاه

1