مسیح ...در بین زنده کردن و خداوندی

بله مسیح مرده را زنده کرده است به اقرار قرآن کریم 
(وَأُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَىٰ بِإِذۡنِ ٱللَّهِۖ ) ال عمران : 49.
عیسی "علیه السلام" می فرمودند : ( و مرده را زنده می کنم به اراده و اذن خدا).
پس نمی توان عیسی را خدا دانست ؟ در حالی که مرده را زنده کرده که کار خداست(مرده زنده کردن کار خداست) ... همان طور که در قرآن کریم آمده است ، ((ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُحۡيِ ٱلۡمَوۡتَى)) (الحج : 6).
خداوند حق و راست است و مردگان را زنده می کند ، و مسیح را خدا نمی دانیم چون او این کار را (زنده کردن مردگان) به اذن و فرمان خدا انجام داده است...این هم به اقرار قرآن کریم 
اما یک مسیحی که باور به قرآن کریم ندارد ... او به کتاب مقدس باور دارد...
پس بیاید به اقرار کتاب مقدس هم گوش کنیم که در کتاب مقدس ، مسیح مرده را زنده کرده است به اذن و فرمان خدا.
و همه کارها و معجزاتش را به فرمان خدا انجام می داد :
انجیل یوحنا ، اصحاح5: متن 19(  به همین دلیل عیسی پاسخ داد : « حقیقت و راستی را به شما می گویم : پسر نمی تواند از جانب خودش هیچ کاری را انجام دهد مگر چیزی را که از پدرش می بیند ، چون هر چیزی را که پدر انجام می دهد ، پسر نیز انجام می دهد.)

پس مسیح با تمام وجود فریاد می کشد که من نمی توانم از جانب نفس خودم هیچ کاری را انجام دهم ... همه چیز را خدا برایم انجام می دهد...آیا به او باور دارید یا خیر؟؟

#موسسه_آستانه

 

8/11/2020 3:37:51 PM

دسته بندی نوشته ی کوتاه

1