"مهم نیست کجا هستی ، من تو را تشویق می کنم که نماز بخوانی"

(برای من افتخار بزرگی است که یکشنبه 15مه ی را به عنوان روز ملی نماز(دعا) اعلام کنم، ما کشوری هستیم که در طول تاریخمان به خدا رویئآورده ایم  برای اعطای حفظ و توانایی در این لحظات ، مهم نیست که در کجا هستی من تو را تشویق می کنم که به نماز خواندن روی بیاوری ، مانند کرداری که نشان دهنده ایمان است . با همدیگر به آسانی پیروز می شویم).

این سخنرانی رئیس یک کشور بی دین (سکولار) است، با این حال افتخار می کند به اعلام روی آوردن به خدا ، تا خدا او را نجات دهد. همزمان مشاهده می کنی که بسیاری از مسلمانان شرم می کنند که شعار دینی شان را آشکار کنند ، یا در محفلی عام از خدا و پیامبرش بگویند.

در این لحظات مادی گرایی در برابر خداوند شکست می خورد ، و مردم می دانند که هیچ کسی به جز خدا توانایی رفع بلا را ندارد ، پاکی و منزهی شایسته خداست.

دکتر ایاد قنیبی

#موسسه_آستانه

 

8/13/2020 8:35:55 PM

دسته بندی نوشته ی کوتاه

1