سیاه پوست در بین دیروز ما و امروز آنان

یک بار سیاه پوستی در زمان تابعین، نزد عالم تابعی "سعید بن مصیب" رحمه الله آمد، تا سوالی از او بپرسد. احساس کمبود می کرد، سعید به او فرمود: نگران نشو به دلیل اینکه سیاه پوست هستی، زیرا سه نفر از بهنرین افراد در تاریخ بشریت سیاه پوست بودند؛ بلال حبشی و مهجم مولای عمر بن خطاب و لقمان حکیم نیز لب های سیاه تاریکی داشت.
ابن کثیر آن را در تفسیرش روایت می کند.

جاء رجل أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله ، فقال له سعيد بن المسيب : لا تحزن من أجل أنك أسود ، فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان : بلال ، ومهجع مولى عمر بن الخطاب ، ولقمان الحكيم ، كان أسود نوبيا ذا مشافر . ( تفسير ابن كثير )

این رفتار علمای اسلام با سیاه پوستان در هزار سال قبل بوده است، اما تفکر و اخلاق اروپا و آمریکا تا این لحظه نیز، سیاه پوست ها را قبول نمی کند

9/20/2020 10:56:02 AM

دسته بندی نوشته ی کوتاه

1