قربان مبارک


فرایند عید در دین انسان دوست ما، برای سامان بخشیدن به تمامی راه های ارتباطی است که روح ها را به هم پیوند می دهد. بازگشت است به سوی برائت، صاف کردن چهره های عبوس، دوباره بخشیدن معنا به ایمان، جشن یک سخنرانی الهی است که محمد"صلی الله علیه وسلم" آن را ارائه می دهد. قربان، تجسم ایستان دنیای آخرتمان است در برابر خدا، در روز عرفه. نمود عابدانه است با قربانی کردن برای الهی. این عید یک آغوش زیبایی و قشنگی خاص خود را دارد اگر خوب به آن دقت کنیم. امیدوارم به معنای کامل آن، عید بگیریم. عزیزان، دوستان دوران کودکی و مدرسه و دانشگاه و کتابخانه و چایخانه و کوچه های شهر، دوستان همسایه ی قدیم و تازه، اساتید و راهنماهای زندگی، خویشاوندان و محبوبان خوش بو، هر کسی که به هر شیوه ای که، چیزی ما را به هم وابسته کرده است، عیدتان مبارک باد و عید همدیگر را تبریک بگویید، همیشه آسوده خاطر باشید، دلهایتان را خالی کنید و همدیگر را حلال کنید، سرافراز باشید.


اعضای آستانه


🔘-مؤسسه آستانه

JOin 🔜  @astanaorganization

7/31/2020 12:07:19 PM

دسته بندی نوشته ی کوتاه

12