عصر پس از کرونا

سکولارها در تلاشند تا این گونه نمایان کنند که: معذلی که به دلیل کرونا درست شده است، اعلام یک عصر جدید است. که در آن،علم جانشین دین می شود. و می گمارند که دین، قوانین و فناوری های علمی را برای بدست آوردن درمان و راه حل، رد می کند. بنده نیز بعد از این مرحله، به جز علامات و نشانه های شکست و تخریب این توهم علمی، چیز دیگری را نمی بینم.
لازم است بدانیم که هیچ گاه دین، خود را به عنوان جانشین علم نمایان نکرده است، بلکه این علم است که با افتخار به قدرت خویش که "توهم و فریب" است[1]، خود را به عنوان جانشین دین معرفی و نمایان می کند، تا آن را از هر نظر در خدمت بشریت بکار گیرد. اما کرونا آمد، و آشکار کرد که علم، حتی در محدوده ی توان خویش هم بسیار ضعیف است، (چه برسد به یافتن راه حل برای تمامی مشکلات زندگی انسان). و (کرونا) به ما گفت که مرگ خیلی نزدیک تر از تصور ماست.

کرونا دوباره این را به بشریت یادآوری کرد، که ما (فقط) برای این زندگی آفریده نشده ایم. و بشریت نمی تواند بدون وجود نارحتی و مشکلات، از این نعمت های (دنیوی) لذت ببرد، این به خاطر اینست که برای یک زندگی دیگر (زندگی اخروی) آفریده شده است، که فقط آن (زندگی اخروی) ماوی و جایگاه امید و آرامش و آسایش است. 


د.سامی عامری

➖توضیح➖
[1]: دین، خود را به عنوان جانشین خودِ دین نمایان می کند، و می تواند سوالات مربوط به "وجود" را پاسخگو باشد، اما این "قدرت علم" (که نویسنده بدان اشاره دارد) به توهم و فریب نزدیکتر است، مانند: فرضیه ی داروین و ... با این حال علم می خواهد آن را از هر نظر در خدمت به بشریت بکار گیرد.

9/16/2020 10:49:34 PM

دسته بندی نوشته ی کوتاه

12