بازگشت چند جوان کُرد به اسلام!

▪️بازگشت چند جوان کُرد به اسلام!

هنگامی که انسان هویدای حقیقت باشد، هر چند که زندگی، خود را زشت نشان دهد و مشکلاتش فراوان باشد، منتهی باید به این حقیقت برسد.

موسسه ی آستانه، به عنوان یک حرکت فکری، همیشه تلاش کرده که یک دروازه ی گشوده به روی حقایق باشد.

به همین خاطر همیشه در جهت خدمت به همه و خصوصا افراد کُرد زبان تلاش می کند، تا آنان را از حقایق مطلع و آگاه سازد.

سپاس برای خدا، به دلیل بهره گیری از #دورەی_دروازەی_یقین ، شش جوانِ حقیقت خواه مقیم شهر "سلیمانیه"، بعد از اینکه با موسسه ی آستانه آشنا شدند، به تمامی شبهات و سوالاتشان در مورد دین مبین اسلام پاسخ داده شد، و دوباره به آغوش اسلام بازگشتند، و مسلمان شدنِ خویش را اعلام کردند.

این جوانان اثبات کردند که: هر کسی به دنبال حقیقت و دلایل باشد _بدور از تعصب_، در نهایت به حقیقت و راستی، دست پیدا می کند، و لذت حقیقت را می چشد.
بلعکس، کسانی که به دنبال ترهات و تخیلات پوچ الحاد هستند، مانند انسان تشنه ای هستند که در بیابان، سراب را آب می پندارد، اما وقتی که به آن می رسد، متوجه می شود که آب نیست.

پس ای کسانی که شبهات مانند تار عنکبوت قلبتان را تنیده است، مانند "آنتونی فلو" باشید که بیش از نیم قرن به حرکت الحادی خدمت کرد، اما بعد از این همه عمر، دوباره بازگشت و به خدا ایمان آورد.
به همین خاطر می گفت: "دنبال دلیل باش، به هر جا که تو را ببرد، من نیز دنبال دلیل بودم، که مرا به خدا رساند".


🔘-مؤسسه آستانه

3/29/2021 4:31:00 PM

دسته بندی نوشته ی کوتاه

12